Samen1Plan is een gratis product dat wordt aangeboden door Stichting Samen1Plan. Stichting Samen1Plan wil dat haar ict leveranciers netjes omgaan met de gegevens die clienten in Samen1Plan registreren. Daarom heeft ze verwerkersovereenkomsten gesloten met haar leveranciers. Deze zijn ter informatie gepresenteerd onder het tabblad Contact (onderaan de pagina). In het kader van de AVG is het echter van belang te weten dat Samen1Plan plannen van de client zelf zijn. De client bepaalt zelf welke informatie wordt gedeeld en welke betrokkenen worden toegelaten. De client is daarmee zelf verwerkingsverantwoordelijke en kan via de gebuliceerde verwerkersovereenkomsten zien dat alle betrokken ICT partijen zich aan de wettelijke regels houden vwb het omgaan met deze persoonsgegevens.
Zorgaanbieders die werken met Samen1Plan ten behoeve van de eigen dossiervorming zonder het plan eigendom van de client te maken, gebruiken Samen1Plan op een manier waarvoor het niet bedoeld is. Deze zorgaanbieders zullen hierover zelf met betreffende clienten afspraken moeten maken om te kunnen voldoen aan de AVG. Dit oneigenlijk gebruik valt buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Samen1Plan (en haar ict leveranciers).

Volledig vernieuwd!

Nu nog gebruiksvriendelijker en gratis!

Hoe werkt het in de praktijk?

Over »

 

Wat vinden anderen ervan?

Referenties »

 

Aan de slag

Starten »