Samen1Plan bevat vertrouwelijke gegevens. Wij vinden het belangrijk deze gegevens goed te beschermen, daarom:

  • zijn de servers waarop Samen1Plan draait goed beveiligd;
  • bepaalt de cliënt zelf wie toegang heeft tot zijn/haar hulpverleningsplan;
  • kan de cliënt altijd zien wie wanneer wijzigingen aanbracht in zijn/haar hulpverleningsplan.

De Samen1Plan database wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de hulpverlening. Bij het onderzoek bewerken we de gegevens zodanig dat deze niet te herleiden zijn naar de cliënt.

Wie kunnen er bij uw gegevens?
Voor aanpassingen in de software werken wij met we::code. Voor hosting en beheer van de software en de database met True. De afspraken die wij met hen maakten borgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt deze afspraken onder het tabblad contact (onderaan de pagina).

Gebruikersvoorwaarden.
Meer over onze gebruikersvoorwaarden vind je op Samen1plan.nl

'Samen1Plan stelt mij in staat om heel transparant samen te werken met ouders en andere hulpverleners'

Denise Stelling, Gezondheidszorgpsycholoog, Accare