Gratis gebruik
Samen1Plan wordt u aangeboden door de Stichting Samen1Plan. Dit is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Meer over de Stichting leest u onder 'Contact'.

Initiatiefnemers
Samen1Plan is in 2009/2010 ontwikkeld door Molendrift. Sindsdien nam de methodiek landelijk een grote vlucht. Het licentiemodel maakte echter dat de methodiek was voorbehouden aan grote instellingen. Terwijl deze juist bedoeld is voor clienten en hulpverleners.

Daarom besloot een combinatie van kennisinstellingen, gemeenten en zorgaanbieders het landelijk gebruik 'af te kopen'. Hierdoor kan iedereen er gratis mee werken. De partijen die dit intiatief namen vind je onderaan iedere pagina van deze site.

Wilt u dit initiatief ook steunen?
Maak uw gift over aan Stichting Samen1Plan, IBAN NL53 RABO 0310 0488 34, o.v.v. uw organisatie en contactpersoon.

Stichting Samen1Plan heeft de ANBI status wat inhoudt dat u uw donatie kunt aftrekken van de belasting. Meer over de Stichting en haar doelen leest u hier.

Uw gift zal uistluitend gebruikt worden voor hosting, beheer en doorontwikkeling van Samen1Plan. Donateurs worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ontwikkelbijeenkomsten.

Indicatie voor uw gift:
€ 20 per plan per jaar, of
€ 100 per hulpverlener per jaar.
Maar uiteraard is iedere gift welkom!

 

'Met Samen1Plan.nl werken hulpverleners en het gezin echt samen'

Rixt Hoekstra, Gezondheidszorgpsycholoog, Molendrift

'Een Samen1Plan implementatie kan niet mislukken, je kan alleen leren waar je nog niet zo goed in bent'

Harry Kotey, organisatie adviseur, Alares