Op 18 november stonden we op de Dag voor de Zorgcoördinator in Amersfoort. Het publiek was voornamelijk afkomstig uit het onderwijsveld. De belangstelling voor Samen1Plan was groot. De nieuwe Samen1Plan-app werd goed ontvangen. De zorgcoördinatoren zagen duidelijk de meerwaarde van Samen1Plan voor de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Het grote voordeel van deze nieuwe app is dat iedereen die met onderwijs en zorg te maken heeft nu meteen gebruik kan maken van Samen1Plan. De afstemming in doelen en acties kan nu transparant in samenwerking tussen de leerling, de ouders, de leerkracht en eventuele andere hulpverleners worden vormgegeven.