Samen1Plan bevat vertrouwelijke gegevens. Wij vinden het belangrijk deze gegevens goed te beschermen, daarom:

  • zijn de servers waarop Samen1Plan draait goed beveiligd;
  • bepaalt de cliënt zelf wie toegang heeft tot zijn/haar hulpverleningsplan;
  • kan de cliënt altijd zien wie wanneer wijzigingen aanbracht in zijn/haar hulpverleningsplan.

De Samen1Plan database wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de hulpverlening. Bij het onderzoek bewerken we de gegevens zodanig dat deze niet te herleiden zijn naar de cliënt.

Wie kunnen er bij uw gegevens?
Voor aanpassingen in de software werken wij met Little Rocket. Voor hosting en beheer van de software en de database met True. De helpdesk wordt belangeloos bemand door medewerkers van Molendrift, een van onze meest ervaren gebruikersorganisaties  De afspraken die wij met hen maakten borgen dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt deze afspraken in de verwerkersovereenkomsten op deze pagina.

Verwerkersovereenkomsten
Little Rocket
True
Molendrift

Gebruikersvoorwaarden.
Download hier de gebruikersvoorwaarden van Samen1Plan.

Privacyverklaring
Download hier de privacyverklaring van Samen1Plan.