Heef u interesse in Samen1Plan of heeft u vragen over het product neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samen1Plan is een initiatief van Stichting Samen1Plan
De Stichting Samen1Plan is in januari 2016 opgericht door een aantal partijen waaronder de kennisinstellingen het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie en (bedenker) Molendrift en notarieel geregistreerd.

De Stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren op basis van het één-gezin-één-plan gedachtengoed, dit onder meer door het zonder winstoogmerk ontwikkelen en verspreiden van de methodiek Samen1Plan. Deze methodiek wordt landelijk gezien als best practice bij de transformatie van de (jeugd)hulpverlening. Door betreffende kennis en tool gratis aan te bieden aan het werkveld beoogt de Stichting deze transformatie te versnellen en los te koppelen van langdurige inkoop en selectietrajecten bij gemeenten en aanbieders.

De Stichting Samen1Plan heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u uw giften aan SamenPlan aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Contactgegevens

Stichting Samen1Plan
Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kvk: 65141865
RSIN: 855996717
IBAN NL53 RABO 0310 0488 34

De werkzaamheden:
 De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het in eigendom hebben van Samen1Plan.nl (software en methodiek);
  • het up to date houden van deze materialen;
  • het gratis beschikbaar stellen van Samen1Plan.nl binnen het Nederlandse taalgebied;
  • het verwerven van financiële middelen om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken;
  • het hebben van een pro-actieve rol met betrekking tot het werkveld, in het bijzonder in het zoeken naar samenwerkingen die de doelstellingen van de stichting het beste dienen;
  • al hetgeen te verrichten dat en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het doel van de stichting verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Het betreft Mirjam Kuin (directeur bestuurder WIJ Groningen), Daniel Giltay Veth (adviseur hervormingen in het sociale domein), Ellen de Bruin (manager Academy of Social Studies, NHL Stenden), Henk Santing (voorzitter Ouderplatform Volgbaar onderwijs) en Ellen Loykens (directeur bestuurder Molendrift). De functieverdeling is als volgt:

  • Voorzitter: Daniel Giltay Veth
  • Secretaris: Ellen Loykens
  • Penningmeester: Henk Santing
  • Algemeen bestuursleden: Ellen de Bruin, Loraine Visscher, Anne de Vries

Het beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitoefenen; indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende declaraties vergoed krijgen.

Financiële verantwoording
Het uitkeringsbeleid van de Stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001.
De stichting heeft haar financiële verantwoording vastgelegd in een financieel overzicht, dat u kunt aanvragen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jaarverslagen 2016 t/m 2022 kunt u hier downloaden:
Download Jaarverslag Samen1Plan 2016 (pdf)
Download Jaarverslag Samen1Plan 2017 (pdf)
Download Jaarverslag Samen1Plan 2018 (pdf)
Download Jaarverslag Samen1Plan 2019 (pdf)
Download Jaarverslag Samen1Plan 2020 (pdf)
Download Jaarverslag Samen1Plan 2021 (pdf)
Download Jaarverslag Samen1Plan 2022 (pdf)
Download Jaarverslag Samen1Plan 2023 (pdf)

Bedrijfsplan
Wilt u meer weten over Stichting Samen1Plan dan kunt u hier het Bedrijfsplan downloaden.
Download Bedrijfsplan Stichting Samen1plan (pdf)