Via Jongeren aan Zet worden 15 jongeren uit de gemeenten De Wolden-Hoogeveen vanuit het Voortgezet Onderwijs, praktijkonderwijs en VSO-scholen, geleid naar arbeid en/of zelfredzaamheid. Dit gebeurt via een vernieuwende aanpak, die maximaal invulling geeft aan de eigen kracht van de jongere en zijn/haar netwerk. De Samen1Plan methodiek staat hierbij centraal.

Kern van de aanpak is dat jongeren, hun ouders, scholen en gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor de route naar de gestelde doelen in Samen1Plan. Al vroegtijdig wordt met de jongeren gesproken over diens toekomstplan, waarbij ouders en school betrokken worden en zo mogelijk ook stage-bieders en potentiële werkgevers. Eventueel aanwezige belemmeringen door problemen op andere leefgebieden worden zoveel als mogelijk weggenomen, door daarvoor relevante derden te betrekken (denk bijvoorbeeld aan hulpverleners of sociaal netwerk).

In bedoeld project is Jongeren aan Zet gericht op verbetering en versteviging van inspanningen die al door De Wolden-Hoogeveen en RSG Wolfsbos worden verricht om te komen tot sluitende overgangen van praktijk/speciaal onderwijs naar arbeid. Het betreft vaak fragiele situaties waarbij Samen1Plan als ‘lifeline’ benut kan worden door de levenscoaches van de gemeenten en ook werkgevers kunnen worden betrokken. Het richt zich gedurende 1,5 jaar op 15 jongeren, met de bedoeling gedurende die periode geleidelijk over te gaan van project naar reguliere werkwijze.