Een account aanmaken en inloggen

 • Hoe kan ik een account aanmaken? Open or Close

  Ga naar de tab Login en klik helemaal onderaan op RegistreerDan word je doorverwezen naar de registratiepagina. Vervolgens moeten er vier velden worden ingevuld. 

   

  Voornaam
  Achternaam
  E-mail adres
  Wachtwoord

   

  Wanneer deze velden zijn ingevuld krijg je per e-mail een link om het account te activeren. Je hebt hier zeven dagen voor. Als je op de link hebt geklikt is je account geactiveerd en kun je inloggen en aan de slag met Samen1Plan.

 • Wat te doen bij het vergeten van het wachtwoord? Open or Close

  Ga naar www.samen1plan.nl ga naar het tabblad Login en klik daar op Wachtwoord vergeten. Je ontvangt dan een e-mail waarin een link is geplaatst waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen.

 • Melding wachtwoord/gebruikers combinatie klopt niet Open or Close

  Het kan zijn dat er iets mis is gegaan bij het invullen van het wachtwoord tijdens de registratie. Volg de route die is beschreven bij 'Wat te doen bij het vergeten van het wachtwoord' om het wachtwoord opnieuw aan te vragen.

   

  Ook kan het zijn dat je een gebruiker was die is overgestapt van de vroegere versie van dit product. Dat is de versie die al voor 1 december 2014 beschikbaar was en uiteindelijk overging naar de URL online-zorgplan.nl In dat geval moet je je eerst registeren op www.samen1plan.nl -> tabblad Login -> klik Registreer.

 • Foutmelding tijdens activeren Open or Close

  Dit wijst erop dat je je hebt geregistreerd in Samen1Plan.nl maar vervolgens meer dan 7 dagen gewacht met het activeren van het account. In dat geval moet je je opnieuw registreren. Dat kan door naar www.samen1plan.nl te gaan -> Klik op het tabblad Login -> Kies Registreer

   

  Wanneer je niet langer dan zeven dagen hebt gewacht, kan het zijn dat het account al is geactiveerd de eerste keer dat je op de link klikte. In dat geval kan er worden ingelogd met de gegevens van de registratie.

   

 • Genodigden hebben geen uitnodigingsmail ontvangen, wat nu? Open or Close

  Als u betrokkenen toevoegt aan een samenwerkingsplan ontvangen zij automatisch een e-mail met een uitnodigingslink daarin. Soms komt het voor dat mensen aangeven de mail niet te hebben ontvangen. U kunt de uitnodiging dan niet nog eens verzenden. Hoe dan te handelen?

  Dit betekent vrijwel altijd dat zij de mail over het hoofd hebben gezien, per ongeluk verwijderd of dat de mail in een spam-filter is beland. De eenvoudigste oplossing is dat betreffende personen naar www.samen1plan.nl surfen, dan het tabblad Login openen en daar kiezen voor 'Registreer'. Zodra zij zich hebben geregistreerd en inloggen zien ze de uitnodiging klaarstaan en kunnen zij deze bevestigen.

Werken met Samen1plan

 • Waar kan ik een handleiding vinden? Open or Close

  Na inloggen in Samen1Plan vind je onder de Help knop een Quick Start die beschrijft hoe je de software bedient. De methodiekhandleiding kan je downloaden vanaf het Tabblad Over. Op datzelfde tabblad vind je ter inspiratie vier verhalen over praktijktoepassingen. Wil je een demo of introductietraining laat dit dan weten via info@samen1plan.nl. We helpen je graag op weg!

 • Hoe kan ik documenten toevoegen? Open or Close

  Er kunnen documenten worden toegevoegd door bovenaan op documenten te klikken en vervolgens op de klop 'document toevoegen'. Wanneer dit niet lukt werk je waarschijnlijk met een verouderde browser. Het is in dat geval aan te raden om de browser bij te werken.

   

 • Hoe kan ik een plan sluiten? Open or Close

  Het plan kan alleen gesloten worden door de plancoördinator. Wanneer je op de drie puntjes bovenaan de pagina klikt krijgt je de optie om het plan te sluiten.

   

  Wanneer je plancoördinator bent, maar het lukt niet om af de sluiten, neem dan contact op met info@samen1plan.nl dan gaan wij kijken wat we voor je kunnen doen.

Privacy en beveiliging

 • Voor wie is Samen1Plan? Open or Close

  Samen1Plan is principieel van en voor de cliënt. Dit betekent dat de cliënt (en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd) toestemming moeten geven kennis over de cliënt via Samen1Plan te delen. Meer over leeftijdgrenzen en verplichtingen in deze vind je in de gebruikersvoorwaarden die je na inloggen in Samen1Plan kunt bekijken.

 • Zijn de gegevens veilig? Open or Close

  Samen1Plan voldoet aan alle eisen die op dit gebied zijn gesteld aan zorginformatiesystemen.

 • AVG Open or Close

  Samen1Plan is een gratis product dat wordt aangeboden door Stichting Samen1Plan. Stichting Samen1Plan wil dat haar ict leveranciers netjes omgaan met de gegevens die clienten in Samen1Plan registreren. Daarom heeft ze verwerkersovereenkomsten gesloten met haar leveranciers. Deze zijn ter informatie gepresenteerd onder het tabblad Contact (onderaan de pagina). In het kader van de AVG is het echter van belang te weten dat Samen1Plan plannen van de client zelf zijn. De client bepaalt zelf welke informatie wordt gedeeld en welke betrokkenen worden toegelaten. De client is daarmee zelf verwerkingsverantwoordelijke en kan via de gebuliceerde verwerkersovereenkomsten zien dat alle betrokken ICT partijen zich aan de wettelijke regels houden vwb het omgaan met deze persoonsgegevens.
  Zorgaanbieders die werken met Samen1Plan ten behoeve van de eigen dossiervorming zonder het plan eigendom van de client te maken, gebruiken Samen1Plan op een manier waarvoor het niet bedoeld is. Deze zorgaanbieders zullen hierover zelf met betreffende clienten afspraken moeten maken om te kunnen voldoen aan de AVG. Dit oneigenlijk gebruik valt buiten de verantwoordelijkheid van Stichting Samen1Plan (en haar ict leveranciers).

Deelnemen

 • De mogelijkheid van partnerschap Open or Close

  Stichting Samen1Plan stelt Samen1Plan gratis beschikbaar. Het gebruik kent geen verdere verplichtingen. Dit is uiteraard alleen mogelijk doordat een aantal partijen hier voor de stichting de schouders onder zet. Dit zijn de partijen onder het tabblad Powered by. Dit zijn ook de partijen die samen met ons de koers bepalen en deze ontwikkeling helpen uitdragen. Deel je de Samen1Plan visie en wil je meehelpen dan ben je van harte welkom. Laat dit dan weten via info@samen1plan.nl dan nemen we contact met je op!

 • Sponsoring Open or Close

  Stichting Samen1Plan biedt Samen1Plan gratis aan. Maar we hebben natuurlijk wel kosten, zoals die van hosting, beheer en helpdesk. Dit kan alleen door sponsoring. Op die manier maken de partijen onder vermeld onder de tab Powered by dit gratis aanbod mogelijk. Sponsoren (in geld, in diensten, in kennis) zijn van harte welkom. Als tegenprestatie kunnen zij mede richting geven aan de ontwikkeling en zich profileren als een van de partijen die deze best practice aan het werkveld beschikbaar stelt. Uw bijdrage hierin wordt zeer op prijs gesteld! Heeft u interesse hierin meldt u zich dan op info@samen1plan.nl Wij nemen dan contact met u op!

 • Ervaringen delen Open or Close

  Een snel toenemend aantal hulpverleners werkt met Samen1Plan. Er zijn veel goede ervaringen. Onder het tabblad Over beschrijven we vier praktijktoepassingen. Op verschillende pagina's van de site staan ook quotes vermeld van gebruikers. Wil je ook een quote aanleveren of een praktijkverhaal dan kan dat. We horen het graag via info@samen1plan.nl.

Organisatorisch

 • Wie werken er al met Samen1Plan? Open or Close

  Het tabblad 'referenties' geeft een indruk van de verscheidenheid van gebruikersorganisaties. Wil je eens zelf horen hoe het werken met Samen1Plan bevalt? Bijvoorbeeld van een vergelijkbare organisatie of situatie als die van jou? Laat het ons dat dan weten via info@samen1plan.nl. Wij brengen je graag in contact!

 • Is er een demo of proeflicentie? Open or Close

  Samen1Plan is gratis. Je kunt je registreren op de tab 'Login' en je hebt dan direct toegang tot het systeem. We werken daarom niet met proeflicenties. Mocht je een demo willen van een ervaren gebruiker, laat ons dat dan weten via info@samen1plan.nl  Wij brengen je dan in contact met een ervaren gebruiker in je regio.

 • Zijn er trainingen voor de Samen1Plan methodiek? Open or Close

  De Samen1Plan software is eenvoudig en zeer gebruikersvriendelijk van opzet. De software is intuïtief te bedienen. Maar het invoeren van de Samen1Plan methodiek is wel een verandering in werkwijze. Die verandering is niet altijd even eenvoudig. Er moeten hulpverleners worden overtuigd van het nut van deze werkwijze en ze moeten ook echt samenwerkend hulp gaan verlenen met de cliënt centraal. We kunnen u trainingen op maat bieden. Dat kan een introductietraining zijn, maar ook een regionale uitrol met betrokkenheid van alle zorgaanbieders, onderwijs en gemeenten. Ook kan het gaan om werkbegeleiding en supervisie van individuele hulpverleners op de methodiek. Of een combinatie van deze trajecten. De opleidingen worden aangeboden door Molendrift en binnenkort ook door Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. Bent u geïnteresseerd in training laat ons dat dan weten via info@samen1plan.nl Wij brengen u dan in contact met een van deze aanbieders. Samen1Plan is gratis, maar dat geldt niet voor de trainingen. U kunt daar met deze organisaties nadere afspraken over maken.

 • Hoe kan het dat dit product gratis is? Open or Close

  Dit kan dankzij sponsoring door de organisaties genoemd onder Powered by. Zij doen dit maatschappelijk ondernemend door financiële bijdragen te leveren en/of gratis diensten te verrichten en kennis te leveren voor Stichting Samen1Plan. Met de toename van het gebruik zullen de kosten voor Stichting Samen1Plan toenemen. Om die reden ontwikkelen wij een sponsoren model en de mogelijkheid tot partnerschap.

 • Hoe krijg ik contact met Stichting Samen1Plan? Open or Close

  Meer informatie over Stichting Samen1Plan vind je op het tabblad Contact. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via een e-mail aan info@samen1plan.nl Wij nemen dan contact op.