Personalia

Marrit Postema
Team 050


Sinds wanneer maakt u gebruik van Samen1Plan?

Sinds 3,5 jaar.

Waarom bent u gaan werken met Samen1Plan? 

Ik hoorde ongeveer 3,5 jaar geleden voor het eerst over Samen1Plan. ‘Mooi’, dacht ik. Dit is precies het systeem dat ik nodig had!

Bij hoeveel plannen bent u betrokken en bij hoeveel was of bent u de plancoördinator? 

Ik denk dat ik bij een stuk of 5 plannen betrokken ben (geweest). In alle plannen ben ik plancoördinator. 

Bij wat voor soort casussen zet u Samen1Plan in?

Wanneer er meerdere betrokkenen zijn opper ik vaak om Samen1Plan te gebruiken. Ik merk dat medewerkers van scholen, gebiedsteams of andere organisaties vaak enthousiast reageren wanneer ik vertel over Samen1Plan en wat je ermee kunt.

Wat vindt u de grootste meerwaarde van Samen1Plan?

Samen1Plan is een relatief makkelijk systeem waarmee je snel informatie met alle betrokkenen rondom een gezin kunt delen en overzicht houdt op wie waar mee bezig is. Een van de grootste voordelen vind ik dat de jongeren en de mensen om hen heen zelf ook mee kunnen lezen in het plan en berichten kunnen delen.

Wat is volgens u het grootste struikelbok van het werken met Samen1Plan?

Nog lang niet alle organisaties of scholen zijn bekend met het systeem. Dit maakt dat ze even de tijd moeten nemen om het systeem te leren kennen en te gaan gebruiken.

Wat is uw tip om het samenwerken met Samen1Plan tot een succes te maken?

Het is fijn om het plan in Samen1Plan door te nemen wanneer je met de betrokkenen om tafel zit, bijvoorbeeld bij een eerste evaluatiemoment.

Beveelt u het werken met Samen1Plan aan bij collega’s?

(1=niet aanbevelen; 5=absoluut wel aanbevelen) 
5, ik zou het absoluut aanbevelen. 

Wat voor rapportcijfer geeft u de Samen1Plan-tool?

(1=zeer ontevreden; 10=zeer tevreden)
Een cijfer 8. 

Eén succesvolle casus

Ik heb Samen1Plan ingezet voor een gezin met meerdere kinderen. Voor beide kinderen waren er mensen vanuit hun scholen en verschillende zorgorganisaties betrokken. Ook ouders kregen begeleiding en behandeling. We hebben Samen1Plan ingezet omdat we merkten dat er veel (ongeveer 10) betrokkenen waren bij dit gezin die niet altijd goed op de hoogte waren van elkaars werk. Het gebruik van Samen1Plan maakte dat we net iets gemakkelijker contact met elkaar konden hebben en gemakkelijk en veilig documenten konden delen.

Werkzame factoren van Samen1Plan binnen deze casus waren het snelle afstemmen, iedereen wist waarvoor diegene verantwoordelijk was en kon een gerichte update op de doelen geven. Daarnaast is het transparant, de ouders konden meelezen en reageren. We zijn in deze casus niet tegen problemen in het gebruik van Samen1Plan aangelopen. 

Wat voor cijfer zou u het werken met Samen1Plan voor deze casus geven? 

(1=zeer ontevreden; 10=zeer tevreden)
Voor deze casus zou ik het werken met Samen1Plan een 7 geven. 

Binnen onderstaande organisaties werken of werkten al één of meer (zorg)professionals met Samen1Plan.nl.

Proeftuin Gezinsdossier Amsterdam (Gezinsdossier020 en daarbinnen GGD Amsterdam, Spirit, BJAA, Opvoedpoli, Doras, Markant, ABC Praktijk), Centrum voor Jeugd en Gezin Gorinchem, Sociaal Team Groningen Beijum, Sociaal Team Groningen De Hoogte - Indische Buurt, Multiproblemgezinnen aanpak De Ploeg - Groningen, Kinnik, Accare, Molendrift, Verslavingszorg Noord Nederland, Jeugdreclassering, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Willem Schrikker Groep, Ambiq, GGZ Friesland, BJZ Groningen, BJZ Drenthe, BJZ Utrecht, BJZ ZuidHolland-zuid, MZH, De Ambelt, Yorneo, Groningse Kredietbank, Schuldhulpverlening Woerden, Dienst Sociale Zaken en Werk Groningen, Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen (MJD), AMW, Zorggroep Almere, TSN-Thuiszorg, Humanitas, Bureau Woonkans, Kwartier Zorg en Welzijn, Welzijn Woerden, WMO-loket Woerden, GGD Woerden, Elker, Careyn, Leger des Heils, Partou, Personalcareforyou, Jonx (onderdeel van Lentis), MEE, NOVO, Promens Care, Jongleren, Van Boeijen, Eigen Kracht Centrale. PGB Maanoog, Daat-Drenthe, Calendula, verschillende huisartsen, wijkagenten / Politie Noord, Politie Oost, Rechtswinkel Woerden/Altrecht, Fokus Beijum, Woningbouw-corporatie De Huismeesters, Wooncorporatie Lefier, WerkPro, RENN4, Naschoolse Opvang Lewenborg, CBS De Meander, CBS De Woldzoom, ZMLK School De Bolster, SBO De Meerpaal, Nico Bulderschool (Hoogezand), OBS De Badde, OBS de Vuurtoren, Augustinus College, Sint Petrusschool, Maartens College, Werkman College, Van Lieflandschool (Assen), Siebejan Boumaschool, Lauwers en Eems, SBO Dr Bekenkampschool, Zernike College, Praedinius Gymnasium, Parcival College, De Campus, Reitdiepcollege vestiging Simon van Hasselt, Hoeve Paradij, Zuwezorg, Zorgboederij Pieterburen, Buurderij de Wilde Haan, Woongroep Marenland, verschillende leerplichtambtenaren.

 

Het aantal betrokken organisaties groeit wekelijks.