Personalia

Kira Ahmed
Helios Solutions


Sinds wanneer maakt u gebruik van Samen1Plan?

Sinds 2017.

Waarom bent u gaan werken met Samen1Plan? 

Ik ben gaan werken met Samen1plan vanwege de mogelijkheid die het geeft om daadwerkelijk samen te werken, maar ook door het feit dat het systeem gratis is.

Bij hoeveel plannen bent u betrokken en bij hoeveel was of bent u de plancoördinator? 

Ik ben bij ongeveer tien plannen betrokken en ben in deze plannen de plancoördinator.

Bij wat voor soort casussen zet u Samen1Plan in?

Helios Solutions hebben Samen1Plan voor al onze hulpvragers/cliënten gebruikt, maar daarnaast ook voor andere processen binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld voor corona, een plan waarin alleen zaken over corona gezet werden.

Wat vindt u de grootste meerwaarde van Samen1Plan?

Het is makkelijk in gebruik, maakt samenwerken met derden makkelijk en het is gratis.

Beveelt u het werken met Samen1Plan aan bij collega’s?

(1=niet aanbevelen; 5=absoluut wel aanbevelen)
4, ik zou het aanbevelen!

Wat voor rapportcijfer geeft u de Samen1Plan-tool?

Een cijfer 9.

Eén succesvolle casus

Wij hebben Samen1Plan in best wat casussen gebruikt. De meerwaarde was altijd het gemak/de overzichtelijkheid die Samen1Plan biedt. Daarnaast is de mogelijkheid om samen met anderen in hetzelfde systeem te werken van meerwaarde geweest. Ook voor mensen die moeite hebben met digitale middelen is dit goed te doen.

 

 

Binnen onderstaande organisaties werken of werkten al één of meer (zorg)professionals met Samen1Plan.nl.

Proeftuin Gezinsdossier Amsterdam (Gezinsdossier020 en daarbinnen GGD Amsterdam, Spirit, BJAA, Opvoedpoli, Doras, Markant, ABC Praktijk), Centrum voor Jeugd en Gezin Gorinchem, Sociaal Team Groningen Beijum, Sociaal Team Groningen De Hoogte - Indische Buurt, Multiproblemgezinnen aanpak De Ploeg - Groningen, Kinnik, Accare, Molendrift, Verslavingszorg Noord Nederland, Jeugdreclassering, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Willem Schrikker Groep, Ambiq, GGZ Friesland, BJZ Groningen, BJZ Drenthe, BJZ Utrecht, BJZ ZuidHolland-zuid, MZH, De Ambelt, Yorneo, Groningse Kredietbank, Schuldhulpverlening Woerden, Dienst Sociale Zaken en Werk Groningen, Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen (MJD), AMW, Zorggroep Almere, TSN-Thuiszorg, Humanitas, Bureau Woonkans, Kwartier Zorg en Welzijn, Welzijn Woerden, WMO-loket Woerden, GGD Woerden, Elker, Careyn, Leger des Heils, Partou, Personalcareforyou, Jonx (onderdeel van Lentis), MEE, NOVO, Promens Care, Jongleren, Van Boeijen, Eigen Kracht Centrale. PGB Maanoog, Daat-Drenthe, Calendula, verschillende huisartsen, wijkagenten / Politie Noord, Politie Oost, Rechtswinkel Woerden/Altrecht, Fokus Beijum, Woningbouw-corporatie De Huismeesters, Wooncorporatie Lefier, WerkPro, RENN4, Naschoolse Opvang Lewenborg, CBS De Meander, CBS De Woldzoom, ZMLK School De Bolster, SBO De Meerpaal, Nico Bulderschool (Hoogezand), OBS De Badde, OBS de Vuurtoren, Augustinus College, Sint Petrusschool, Maartens College, Werkman College, Van Lieflandschool (Assen), Siebejan Boumaschool, Lauwers en Eems, SBO Dr Bekenkampschool, Zernike College, Praedinius Gymnasium, Parcival College, De Campus, Reitdiepcollege vestiging Simon van Hasselt, Hoeve Paradij, Zuwezorg, Zorgboederij Pieterburen, Buurderij de Wilde Haan, Woongroep Marenland, verschillende leerplichtambtenaren.

 

Het aantal betrokken organisaties groeit wekelijks.