Personalia
Jaike van der Meulen
Viverè Coaching


Sinds wanneer maakt u gebruik van Samen1Plan?

Sinds mei 2018.

Waarom bent u gaan werken met Samen1Plan? 

We waren vanuit Viverè Coaching zoekend naar een eenduidig rapportage systeem waar meerdere coaches in kunnen werken en samenwerken en waarin de cliënt de hoofdrol speelt.

Bij hoeveel plannen bent u betrokken en bij hoeveel was of bent u de plancoördinator? 

Bij 15 van de 25 plannen.

Bij wat voor soort casussen zet u Samen1Plan in?

Al onze casussen waar meerdere coaches en andere instanties bij betrokken zijn. Bij al onze deelnemers van het Viverè Centrum voor ontwikkeling en perspectief.. 

Wat vindt u de grootste meerwaarde van Samen1Plan?

Samenwerken is voor ons de grootste meerwaarde, samenwerking tussen cliënt, coaches en evt andere instanties. Bij het Viverè Centrum is de beschrijving van de doelstellingen en acties ook een grote meerwaarde.

Wat is volgens u het grootste struikelbok van het werken met Samen1Plan?

Het werkt niet altijd naar tevredenheid op bijvoorbleend een iPad of mobiele telefoon. Als je de rapportage in Samen1plan zelf doet, moet je steeds opslaan – dit was in het begin nogal frustrerend nu maak ik mijn notities in Notities en knip en plak het in Samen1plan.

Wat is uw tip om het samenwerken met Samen1Plan tot een succes te maken?

Het elkaar kunnen toevoegen, berichten en notities erin plaatsen.

Beveelt u het werken met Samen1Plan aan bij collega’s?

Absoluut wel.

Wat voor rapportcijfer geeft u de Samen1Plan-tool?

Een cijfer 7,5. We hebben wel wat opstart problemen gehad, gelukkig werkt het inmiddels goed.

Eén succesvolle casus

Begeleiding van een jonge vrouw met ASS problematiek, woont zelfstandig, 3 coaches en overige instantie is GGZ. Perspectief; cliënt is zelf in regie.

De aanleiding om met samen1plan te gaan werken is dat we met meerdere coaches werken in de begeleiding van deze vrouw. Via Samen1Plan onstaat eenduidigheid en weten we van elkaar wat we doen. Er zijn 4 betrokkenen in het plan. De samenwerking verliep heel goed.

De werkzame factoren die we hebben ervaren zijn: Het hebben van een gedeeld perspectief, duidelijkheid, goede afspraken en goede informatie.

Wat er minder goed ging is dat GGZ betrokkenen vanuit de GGZ niet mogen meedoen / rapporteren in Samen1Plan. Dit hebben we helaas niet kunnen oplossen.

Wat voor cijfer zou u het werken met Samen1Plan voor deze casus geven?

(1=zeer ontevreden; 10=zeer tevreden)
Antwoord: 8

vele handen

Verhalen uit de praktijk

Door Jacky krijgt iedereen hulp

Moeder Sonja heeft een verstandelijke beperking en runt in haar eentje het gezin. Jacky heeft nog 2 broers en een klein zusje.

Lees meer

Gildo ontdekt wat hij wel kan

Twaalf jaar was Gildo en op het moment dat hij zijn CITO nog moest maken, stonden de wijkagent en de leerplichtambtenaar al op de stoep.

Lees meer

Patrick wordt niet meer gepest

Moeder Jozien meldt zich via de huisarts bij Molendrift. Patrick gaat elke dag huilend naar school. Ze kan het als moeder niet langer aanzien.

Lees meer

Henri's omgeving helpt de druk verlagen

Als zijn relatie voor de tweede keer op de klippen loopt, zakt bij Henri de moed in de schoenen.  Hij zal het allemaal wel niet kunnen, was altijd al zo, zijn hele leven.

Lees meer

Binnen onderstaande organisaties werken of werkten al één of meer (zorg)professionals met Samen1Plan.nl.

Proeftuin Gezinsdossier Amsterdam (Gezinsdossier020 en daarbinnen GGD Amsterdam, Spirit, BJAA, Opvoedpoli, Doras, Markant, ABC Praktijk), Centrum voor Jeugd en Gezin Gorinchem, Sociaal Team Groningen Beijum, Sociaal Team Groningen De Hoogte - Indische Buurt, Multiproblemgezinnen aanpak De Ploeg - Groningen, Kinnik, Accare, Molendrift, Verslavingszorg Noord Nederland, Jeugdreclassering, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Willem Schrikker Groep, Ambiq, GGZ Friesland, BJZ Groningen, BJZ Drenthe, BJZ Utrecht, BJZ ZuidHolland-zuid, MZH, De Ambelt, Yorneo, Groningse Kredietbank, Schuldhulpverlening Woerden, Dienst Sociale Zaken en Werk Groningen, Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen (MJD), AMW, Zorggroep Almere, TSN-Thuiszorg, Humanitas, Bureau Woonkans, Kwartier Zorg en Welzijn, Welzijn Woerden, WMO-loket Woerden, GGD Woerden, Elker, Careyn, Leger des Heils, Partou, Personalcareforyou, Jonx (onderdeel van Lentis), MEE, NOVO, Promens Care, Jongleren, Van Boeijen, Eigen Kracht Centrale. PGB Maanoog, Daat-Drenthe, Calendula, verschillende huisartsen, wijkagenten / Politie Noord, Politie Oost, Rechtswinkel Woerden/Altrecht, Fokus Beijum, Woningbouw-corporatie De Huismeesters, Wooncorporatie Lefier, WerkPro, RENN4, Naschoolse Opvang Lewenborg, CBS De Meander, CBS De Woldzoom, ZMLK School De Bolster, SBO De Meerpaal, Nico Bulderschool (Hoogezand), OBS De Badde, OBS de Vuurtoren, Augustinus College, Sint Petrusschool, Maartens College, Werkman College, Van Lieflandschool (Assen), Siebejan Boumaschool, Lauwers en Eems, SBO Dr Bekenkampschool, Zernike College, Praedinius Gymnasium, Parcival College, De Campus, Reitdiepcollege vestiging Simon van Hasselt, Hoeve Paradij, Zuwezorg, Zorgboederij Pieterburen, Buurderij de Wilde Haan, Woongroep Marenland, verschillende leerplichtambtenaren.

 

Het aantal betrokken organisaties groeit wekelijks.