Personalia

Reinette Montsma
GGZ Friesland Forensische Polikliniek


Sinds wanneer maakt u gebruik van Samen1Plan?

Vanaf 2017.

Waarom bent u gaan werken met Samen1Plan? 

Ik werk veel met ketenpartners en de communicatie is heel lastig. Werken met Samen1Plan versnelt enorm en heeft een veilige modus. Samen1Plan verstevigt ook de doelgerichtheid en samenwerking met ketenpartners.

Bij hoeveel plannen bent u betrokken en bij hoeveel was of bent u de plancoördinator? 

Ik ben bij 10 plannen betrokken en in al deze plannen ben ik de plancoördinator.

Bij wat voor soort casussen zet u Samen1Plan in?

Complexe casuïstiek waar veel afstemming over veiligheidsplannen nodig is.

Wat vindt u de grootste meerwaarde van Samen1Plan?

Korte lijnen en transparantie.

Wat is volgens u het grootste struikelbok van het werken met Samen1Plan?

Andere ketenpartners meekrijgen, maar als ze het eenmaal doen gaat het vrij gemakkelijk.
Het schrijven van feedback op de doelen en hiermee aan de slag gaan vind ik zelf nog ingewikkeld. Daarom gebruik ik dit ook minder. Evalueren aan de hand van de doelen werkt wel goed voor mij.

Wat is uw tip om het samenwerken met Samen1Plan tot een succes te maken?

Voordoen; voordoen in werkoverleggen en iedereen van een team zich tijdens het overleg laten registreren.

Beveelt u het werken met Samen1Plan aan bij collega’s?

Ik zou Samen1Plan zeker aanbevelen wanneer je werkt met meerdere ketenpartners verspreid door heel Friesland.

Wat voor rapportcijfer geeft u de Samen1Plan-tool?

Een cijfer 7.

Eén succesvolle casus

Dit is een casus waarbij de veiligheid van kinderen met een ouder die de grenzen niet goed aanvoelt centraal stond. Het perspectief in deze casus was dat er weer contact zou ontstaan tussen ouder en kinderen en dat de ouder weer een rol kan spelen in het leven van de kinderen.
Veilig Thuis kon, door te werken met Samen1Plan, monitoren hoe en aan welke doelen werd gewerkt. Ook de begeleiding in het gezin kon op deze manier met het gezin werken aan de doelen. Het gezin had het gevoel meer regie te hebben op de doelen: met elkaar was je gericht op dezelfde doelen.

Er waren zeven betrokkenen in het plan. De samenwerking verliep wisselend, maar dat lag niet aan het werken met Samen1Plan. Een wisselend verloop van samenwerken is inherent bij het bouwen aan veiligheid in een gezin. Je hebt te maken met meerdere perspectieven, schaamte, andere veiligheidsniveaus waar ook aandacht voor nodig is en ethische dilemma’s die spelen. Hier samen uitkomen is ook een onderdeel van het bouwen aan veiligheid.

De werkzame factoren we hebben ervaren zijn: de doelen werden geprint en naar Veilig Thuis gestuurd, ze werden verder niet opgenomen in het plan. Het denken over welke mensen je wel of niet en op welke manier betrekt in Samen1Plan geeft aansluiting bij de grenzen en zorgen van cliënten. Dit is ondersteunend in de opbouw van de samenwerkingsfit. Een goede samenwerking geeft basisvertrouwen om samen verder te bouwen aan veiligheid.
De rapportage in Samen1Plan verliep minder goed. Eén van de van de gezinsleden was minder digitaal ontwikkeld en het openen van Samen1Plan leverde hierdoor stress op. Dit hebben we opgelost door Samen1Plan als raamwerk te gebruiken en deels toch terug te vallen op de communicatie via e-mail.
De casus is inmiddels afgesloten en het perspectief is behaald.

Wat voor cijfer zou u het werken met Samen1Plan voor deze casus geven?

(1=zeer ontevreden; 10=zeer tevreden)
Antwoord: 7

Binnen onderstaande organisaties werken of werkten al één of meer (zorg)professionals met Samen1Plan.nl.

Proeftuin Gezinsdossier Amsterdam (Gezinsdossier020 en daarbinnen GGD Amsterdam, Spirit, BJAA, Opvoedpoli, Doras, Markant, ABC Praktijk), Centrum voor Jeugd en Gezin Gorinchem, Sociaal Team Groningen Beijum, Sociaal Team Groningen De Hoogte - Indische Buurt, Multiproblemgezinnen aanpak De Ploeg - Groningen, Kinnik, Accare, Molendrift, Verslavingszorg Noord Nederland, Jeugdreclassering, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Willem Schrikker Groep, Ambiq, GGZ Friesland, BJZ Groningen, BJZ Drenthe, BJZ Utrecht, BJZ ZuidHolland-zuid, MZH, De Ambelt, Yorneo, Groningse Kredietbank, Schuldhulpverlening Woerden, Dienst Sociale Zaken en Werk Groningen, Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen (MJD), AMW, Zorggroep Almere, TSN-Thuiszorg, Humanitas, Bureau Woonkans, Kwartier Zorg en Welzijn, Welzijn Woerden, WMO-loket Woerden, GGD Woerden, Elker, Careyn, Leger des Heils, Partou, Personalcareforyou, Jonx (onderdeel van Lentis), MEE, NOVO, Promens Care, Jongleren, Van Boeijen, Eigen Kracht Centrale. PGB Maanoog, Daat-Drenthe, Calendula, verschillende huisartsen, wijkagenten / Politie Noord, Politie Oost, Rechtswinkel Woerden/Altrecht, Fokus Beijum, Woningbouw-corporatie De Huismeesters, Wooncorporatie Lefier, WerkPro, RENN4, Naschoolse Opvang Lewenborg, CBS De Meander, CBS De Woldzoom, ZMLK School De Bolster, SBO De Meerpaal, Nico Bulderschool (Hoogezand), OBS De Badde, OBS de Vuurtoren, Augustinus College, Sint Petrusschool, Maartens College, Werkman College, Van Lieflandschool (Assen), Siebejan Boumaschool, Lauwers en Eems, SBO Dr Bekenkampschool, Zernike College, Praedinius Gymnasium, Parcival College, De Campus, Reitdiepcollege vestiging Simon van Hasselt, Hoeve Paradij, Zuwezorg, Zorgboederij Pieterburen, Buurderij de Wilde Haan, Woongroep Marenland, verschillende leerplichtambtenaren.

 

Het aantal betrokken organisaties groeit wekelijks.