Personalia

Lien Hermans
Welzijnsregio Noord Limburg


Sinds wanneer maakt u gebruik van Samen1Plan?

Sinds 2 jaar ongeveer.

Waarom bent u gaan werken met Samen1Plan? 

Collega’s vanuit de organisatie Gezin Centraal leerden me Samen1Plan kennen. Ze waren zo enthousiast dat ik het ook wilde proberen.

Bij hoeveel plannen bent u betrokken en bij hoeveel was of bent u de plancoördinator? 

Ik ben bij ongeveer 10 tot 15 plannen betrokken (geweest), waarvan ik er van 10 de plancoördinator ben (geweest).

Bij wat voor soort casussen zet u Samen1Plan in?

Multidisciplinair overleg bij zwangere vrouwen die wat extra begeleiding vragen.

Wat vindt u de grootste meerwaarde van Samen1Plan?

Tijdwinst en duidelijke en eenduidige informatie.

Wat is volgens u het grootste struikelbok van het werken met Samen1Plan?

Het gevoel van dubbele registratie omdat het een aparte tool is naast het eigen dossier. En Samen1Plan is niet via een ‘knop’ te openen, je moet naar de website toe.

Wat is uw tip om het samenwerken met Samen1Plan tot een succes te maken?

Stimuleren van het gebruik bij alle partners. In het begin is het belangrijk om er veel energie in te steken zodat iedereen zelf invult en deelneemt. Neem dan niet alles over voor iedereen.  Laat anderen ‘voelen’ dat het werkt door het ze zelf te laten doen.

Beveelt u het werken met Samen1Plan aan bij collega’s?

Ik zou Samen1Plan absoluut aanbevelen bij collega’s.

Wat voor rapportcijfer geeft u de Samen1Plan-tool?

Een cijfer 9: Het is duidelijk en eenvoudig te gebruiken zonder al te veel extra informatiesessies, online vormingen etc.

Eén succesvolle casus

Samen1Plan is ingezet bij de begeleiding van een kwetsbaar, mentaal beperkt koppel, zij waren zwanger van hun eerste kindje. Ouders van beiden zijn betrokken in het verhaal. Op het moment van opstarten was de hulpverlening rond het koppel zeer minimaal. Beiden gingen naar het bijzonder onderwijs, echter bij het stoppen van de schoolcarrière was er verder weinig tot geen betrokkenheid van hulpverleners. Vervolgens bood de zwangerschap zich aan. Eén grootmoeder maakte zich ongerust, de andere grootmoeder zag geen problemen.

We zijn gestart met Samen1Plan voor de opstart van een multidisciplinaire werkgroep rond het gezin: nieuwe baby, zorgen rondom de baby, uitbouwen van het netwerk en de begeleiding van familie/ouderpaar.

Er zaten 10 betrokkenen in het plan. De samenwerking verliep zeer vlot. Ook ouders en grootouders hadden een grote betrokkenheid binnen het plan. Andere werkzame factoren van het gebruik van Samen1Plan in deze casus waren: communicatie via Samen1Plan bij veranderingen en huisbezoeken en het samen zoeken naar meest efficiënte en snelle manier van gegevensdeling in een snel veranderende omgeving. We konden duidelijke afspraken maken en elkaar erop aanspreken wanneer er een verslag ontbrak. De voortzetting van het plan verliep helaas minder goed toen meerdere hulpverleners stopten in deze casus. Hier is het koppel zelf op aangesproken en heeft de plancoördinator geprobeerd de meerwaarde terug op tafel te krijgen.

Wat voor cijfer zou u het werken met Samen1Plan voor deze casus geven?

(1=zeer ontevreden; 10=zeer tevreden)
Antwoord: Het werken met Samen1Plan binnen deze casus geef ik een 10+

 

Binnen onderstaande organisaties werken of werkten al één of meer (zorg)professionals met Samen1Plan.nl.

Proeftuin Gezinsdossier Amsterdam (Gezinsdossier020 en daarbinnen GGD Amsterdam, Spirit, BJAA, Opvoedpoli, Doras, Markant, ABC Praktijk), Centrum voor Jeugd en Gezin Gorinchem, Sociaal Team Groningen Beijum, Sociaal Team Groningen De Hoogte - Indische Buurt, Multiproblemgezinnen aanpak De Ploeg - Groningen, Kinnik, Accare, Molendrift, Verslavingszorg Noord Nederland, Jeugdreclassering, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Willem Schrikker Groep, Ambiq, GGZ Friesland, BJZ Groningen, BJZ Drenthe, BJZ Utrecht, BJZ ZuidHolland-zuid, MZH, De Ambelt, Yorneo, Groningse Kredietbank, Schuldhulpverlening Woerden, Dienst Sociale Zaken en Werk Groningen, Maatschappelijk Juridische Dienstverlening Groningen (MJD), AMW, Zorggroep Almere, TSN-Thuiszorg, Humanitas, Bureau Woonkans, Kwartier Zorg en Welzijn, Welzijn Woerden, WMO-loket Woerden, GGD Woerden, Elker, Careyn, Leger des Heils, Partou, Personalcareforyou, Jonx (onderdeel van Lentis), MEE, NOVO, Promens Care, Jongleren, Van Boeijen, Eigen Kracht Centrale. PGB Maanoog, Daat-Drenthe, Calendula, verschillende huisartsen, wijkagenten / Politie Noord, Politie Oost, Rechtswinkel Woerden/Altrecht, Fokus Beijum, Woningbouw-corporatie De Huismeesters, Wooncorporatie Lefier, WerkPro, RENN4, Naschoolse Opvang Lewenborg, CBS De Meander, CBS De Woldzoom, ZMLK School De Bolster, SBO De Meerpaal, Nico Bulderschool (Hoogezand), OBS De Badde, OBS de Vuurtoren, Augustinus College, Sint Petrusschool, Maartens College, Werkman College, Van Lieflandschool (Assen), Siebejan Boumaschool, Lauwers en Eems, SBO Dr Bekenkampschool, Zernike College, Praedinius Gymnasium, Parcival College, De Campus, Reitdiepcollege vestiging Simon van Hasselt, Hoeve Paradij, Zuwezorg, Zorgboederij Pieterburen, Buurderij de Wilde Haan, Woongroep Marenland, verschillende leerplichtambtenaren.

 

Het aantal betrokken organisaties groeit wekelijks.